Ons onderwijsteam

Het onderwijsteam van Cultuurhuis Wherelant bestaat uit: Ingrid Schipper, Judith Vossen en Jantine Geels. Binnen het team heeft ieder haar eigen speerpunt. 

Ingrid Schipper coördineert projecten in het basis- en voortgezet onderwijs en zij regelt het na-schoolse en vrijetijdsaanbod voor kinderen.

Judith Vossen coördineert projecten in het basisonderwijs en is projectleider Cultuureducatie met Kwaliteit. Zij geeft de cursus interne cultuurcoördinator en geeft trainingen deskundigheidsbevordering aan cultuurdocenten en leerkrachten uit het basisonderwijs.

Jantine Geels coördineert alle projecten voor het speciaal onderwijs. Daarnaast organiseert zij activiteiten in de vrije tijd voor kinderen met een beperking. 

ons-team_web.jpg