default.jpg

Kunstgeschiedenis - de vrouw in de kunst

Kunstgeschiedenis

Tegenbeeld. Vijf eeuwen vrouw en kunst.

In deze cursus kunstgeschiedenis kijken wij naar rol en positie van vrouwen als kunstenaar, als muze, als onderwerp, als verzamelaar, als mecenas en nog veel meer.
Tot een kleine halve eeuw geleden moest een vrouw die de keuze maakte om kunstenaar te worden stevig in haar schoenen staan en de strijd aanbinden met vele vooroordelen en maatschappelijke conventies. De weg naar de kunst was allerminst eenvoudig. Sommige academische opleidingen in Europa waren niet toegankelijk voor vrouwen. Hoe kon een vrouw haar werk aan de man brengen, welke mogelijkheden tot tentoonstellingen waren er? Zorgde de eerste emancipatiegolf rond 1900, met name in Verenigde Staten, voor meer acceptatie van de vrouw als kunstenaar, pas de feministische beweging in de jaren '60 zorgde voor ruimte en vrijheid, ten minste waar het Europese en Amerikaanse kunstenaars betrof. Aandacht voor de vrouw-kunstenaar met een andere culturele achtergrond en huidskleur volgde pas twee decennia later.

De cursus wordt gegeven door verschillende docenten en bestaat uit de volgende acht lessen:

  1. De Pioniers – kunstenaressen in de 16de en 17de eeuw die een eigen plek in de kunstgeschiedenis verdienen, waaronder Sofonisba Anguissola, Judith Leyster. Lezing door Thera Folmer-von Oven.
  2. Aanzien door kunst – vorstelijke vrouwen die hun macht en die van hun vorstenhuis versterken met kunst uit de 16de en 17de Aandacht voor Catharina de Medici, Amalia van Solms, en Catharina de Grote. Lezing door Emmelie de Mol van Otterloo.
  3. Vrouwen worden kunstenaar. Kunstopleidingen in Frankrijk, Duitsland, Amerika en Nederland in de late 19de en vroege 20ste Lezing door Michiel Kersten.
  4. Vrouw, kunst en feminisme. Over plaats en plek de vrouwen opeisen in de kunstgeschiedenis én de eigentijdse kunst. Werk van Judy Chicago, Carrie Mea West, Nan Goldin en de Guerilla Girls. Een lezing door Maya Mutlu
  5. De vrouw als onderwerp in de kunst.  De manier waarop en de rollen waarin vrouwen zijn afgebeeld in de kunstgeschiedenis van heilige tot hoer en van uitdagende verleidsters tot ijverige, godsvruchtige huisvrouw. Een lezing door Emmelie de Mol van Otterloo
  6. Hoe vrouwen zich zelf afbeelden. In veel zelfportretten tonen kunstenaressen hoe zij gezien willen worden van succesvolle schilder in kostbare kleding tot kwetsbare oudere.
  7. Worstelen met het verleden, reflecteren op het heden – kunstenaars van kleur. Een lezing over rebels en eigenzinnige kunstenaars die de kracht hebben gehad hun eigen verhaal te vertellen zoals Kara Walker, Augusta Savage en Shirin Nashat.
  8. Kunstverzamelaars – Vrouwen verzamelen eigentijdse kunst in de late 19de eeuw en vroege 20ste Was de belangstelling voor nieuwe kunststromingen, zoals het fauvisme, kubisme en futurisme, waarin alle academische regels overboord werden gegooid, een afspiegeling van een nieuwe geprivilegieerde klasse eigenzinnige en - vooral - progressieve vrouwen, die veelal ook hartstochtelijke voorvechters van het vrouwenkiesrecht waren. In deze lezing gaat Michiel Kersten in op deze vraag.

 

Deel deze pagina