Vrouw_met_weegschaal_van_Vermeerbijgesnk.jpg

Kunstgeschiedenis - Rondom Vermeer

Kunstgeschiedenis

De wereld van Vermeer in vijf lezingen

Johannes Vermeers weergave van het licht is wereldberoemd. Het lijkt uit het schilderij zelf voort te komen. In zijn beste werk wordt dit gekoppeld aan de onbeweeglijkheid van het ogenblik. Het hier en nu van het interieur. Buiten is leegte, binnen de volheid. Wij kijkers zijn een onverwachte getuige, een indringer in intimiteit.

In vijf lezingen (met beeld) wordt de wereld van Vermeer geschetst. Aspecten die aan bod komen zijn de schilderkunst van de lage landen, Vermeers inspiratiebronnen en techniek, de wetenschappelijke belangstelling binnen de stad Delft, de symbolische verwijzingen in de geschilderde taferelen, de latere disputen omtrent vervalsingen.

Delft werd dankzij Vlaamse en Brabantse immigratie een artistiek centrum. De burgerij had behoefte aan passende kunst: geen koningen maar taferelen uit het dagelijkse leven. Een genre dat in de 19e eeuw vol overgave werd herontdekt. Een extra uitdaging was het katholieke geloof van Vermeer, in de protestantse gemeenschap. Mogelijk heeft hij deze spanningen willen verzoenen in zijn volmaakt harmonieuze composities.

Deel deze pagina