Cursus kunstgeschiedenis_Joanna Zegers2.jpg

Kunstgeschiedenis, de grote stijlperiodes

start- / einddatum les tijden aantal lessen docent geschikt voor kosten inschrijven
do 30 jan '20 t/m do 09 apr '20 14:30 - 16:30 uur 10 lessen Joanne Zegers Volwassenen (18+) 150
Inschrijven

Kijken is de basis van de kunsttheorie

Bekijk en beleef de grote stijlperiodes in de Kunstgeschiedenis
Een boeiende cursus voor iedereen die graag naar kunst kijkt en meer kennis wil vergaren om de context te begrijpen. Wat zijn de kenmerken van de verschillende stijlperiodes, hoe gaat de ene periode over in de andere en wat zijn de belangrijke vertegenwoordigers?

Begrijpen waarom een stijl ontstaan is en hoe deze zich ontwikkeld heeft verhoogt het genieten van kunst. De lessen gaan uit van het idee dat kijken de basis is van de kunsttheorie. Door verbanden te leggen in wat we hebben gezien kunnen we ook verbanden leggen in de theorie.

Zo ontstaat een netwerk aan associaties en kennis waarmee je de kunst op een eigen manier kan benaderen: met meer achtergrond informatie, maar ook met meer zelfvertrouwen. Elke stijlperiode wordt in 3 lessen behandeld. Daarbij wordt actief samen gekeken, besproken en verwerkt.

De cursus bestaat uit 2 delen die je afzonderlijk kunt volgen.

Deel 1: start oktober 2019
De stijlperiodes tot en met de hoog-renaissance (Egypte, Grieken, Romeinen, Vroege Middeleeuwen, Late Middeleeuwen, Vroege Renaissance, Noordelijke Renaissance, Hoog Renaissance)

Deel 2: start januari 2020
De stijlperiodes tot en met de moderne kunst (Maniërisme, Barok, Noordelijke Barok, Rococo, Romantiek, Realisme 19e eeuw, Vroeg Modern, Postmodern)

Deel deze pagina