Cursus

Atelier Ranonkel

na-schoolse activiteit

Atelier DE RANONKEL is de naam van de na-schoolse activiteiten van Cultuurhuis Wherelant voor de leerlingen van OBS De Ranonkel. Er worden steeds blokken van 12 lessen aangeboden met iedere keer een ander thema. Dat kunnen actuele onderwerpen zijn vanuit school, maar ook andere onderwerpen die op dat moment een rol spelen. Voorop staat het plezier.

De cursus wordt gegeven in blokken van 12 lessen. Je schrijft je in voor 1 of meerdere blokken.

De lestijd is van 14:15 – 15:15 uur. Locatie: OBS De Ranonkel, verzamelen in de voormalige schakelklas

Bij het atelier wordt met veel  verschillende materialen en technieken gewerkt. Naast schilderen ook kleien en werken met natuurlijke materialen. De docent  is zeer veelzijdig in wat zij aanbiedt, waardoor iedere les weer spannend is! De leeftijd speelt geen rol.

S.v.p. meenemen naar de les:

  • Drinken
  • Kleren die tegen een stootje kunnen

Details

  • Docent: Jolanda Hartog
  • kinderen
  • Cursus
  • Duur/Aantal: 12 lessen
  • Prijs: € 90,-
  • Start: donderdag 24 januari 2019 t/m donderdag 18 april 2019
    Tijd: 14:15 tot 15:15 uur