Nieuwsbrief november

Beste kunst- en cultuurliefhebber,

De dagen worden korter en het einde van het jaar nadert snel. We zijn daarom al druk bezig met het rooster voor het nieuwe seizoen dat vanaf begin december weer op de website zal staan. Iedereen die nu een cursus volgt ontvangt binnenkort een inschrijfformulier van de docent. Huidige cursisten die zich vóór 18 december inschrijven, zijn verzekerd van een plek. Na 18 december worden de inschrijvingen echter op basis van de inschrijfdatum verwerkt.

Dagworkshops in december
In het weekend van 12 en 13 december staan er drie leuke dagworkshops op het programma: Fotografie, Zilverklei en Keramiek. Klik op de afbeeldingen voor meer informatie of kijk op de website.

Workshop zilverklei Purmerend    Workshop fotografie    Workshop keramiek in Purmerend    Open Dag Cultuurhuis Wherelant januari 2016

 

KUNSTGENOTEN in beweging
Dinsdag 10 november presenteerden Cultuurhuis Wherelant, Spurd en Evean hun plannen voor KUNSTGENOTEN in beweging ,een senioren community met hart voor cultuur en bewegen waarbij senioren zelf de regie krijgen over de organisatie van culturele activiteiten in de breedste zin van het woord; kunst, bewegen en leefplezier. 

De wens voor een senioren community met betekenisvolle activiteiten is uit de doelgroep zelf voortgekomen. De drie organisaties voor cultuur, sport en welzijn hebben dit opgepakt en zich ten doel gesteld om senioren te ondersteunen bij het realiseren van deze community waar men elkaar kan ontmoeten op basis van gedeelde interesses. Senioren kunnen participeren door zitting te nemen in de programmacommissie, als bezoeker van de  activiteiten of als vrijwilliger in de vorm van gastheer/gastvrouw, begeleider of anderszins. Het streven is om in 2016 te starten.

Wilt u een rol spelen bij de oprichting van KUNSTGENOTEN in beweging of meer informatie ontvangen? Stuur dan een e-mail naar Ingrid Schipper van Cultuurhuis Wherelant: i.schipper@wherelant.nl

Senioren community Purmerend    KUNSTGENOTEN in beweging

ATELIER VOOR TWEE; voor mensen met dementie en hun mantelzorger
Cultuurhuis Wherelant en De Zorgcirkel starten in januari 2016  met ATELIER VOOR TWEE. Een beeldende cursus voor mensen met dementie en hun mantelzorger. Eerder is er een succesvolle pilot geweest die  kan doorstarten dankzij een subsidie van de gemeente Purmerend na het burgerinitiatief van Marlies Hartog. 

ATELIER VOOR TWEE is inspirerend en prikkelend voor zowel mantelzorger als diens partner of familielid/vriend met dementie. Het is een activiteit waar, ongeacht leeftijd of ervaring geleerd kan worden en ontwikkeling plaats vindt.  Mensen die geen woorden meer kunnen geven aan hun herinneringen of zich slecht kunnen uiten, vinden bij ATELIER VOOR TWEE  een nieuw communicatiemiddel door het werken met beelden. Beeldend kan bestaan uit boetseren, schilderen, beeldhouwen of vilten. Actieve kunstbeoefening heeft een belangrijk effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn. Daarbij werkt het creatieve proces in op het zelfvertrouwen en gevoel van welzijn. 

Het atelier start op 16 januari 2016 op de zaterdagochtend van 10.30 - 12.30 uur bij Cultuurhuis Wherelant in Purmerend. Naast de docenten zijn er vaste vrijwilligers aanwezig voor extra begeleiding. Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier. 

Vrijwilligers van harte welkom!
Wilt u als vrijwilliger assisteren bij ATELIER VOOR TWEE? Neem dan contact op met Ingrid Schipper via i.schipper@wherelant.nl of bel naar 0299 - 434 777.

Atelier voor twee, voor mensen met dementie en hun mantelzorger

Tot zover het laatste nieuws. Onze volgende nieuwsbrief ontvangt u in december met meer informatie over het nieuwe cursusrooster, de Open Dag en onze vakantiesluiting.

Hartelijke groet,

 

Het team van Cultuurhuis Wherelant

U ontvangt deze e-mail omdat u aangegeven heeft informatie van Cultuurhuis Wherelant via e-mail te willen ontvangen.  Als u onze nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen, klik dan hier