theater maken.jpg

Binnenkort: een echte Theaterschool in Purmerend?

Theaterschool voor mensen met een verstandelijke beperking

Cultuurhuis Wherelant is het kunst- en cultuurcentrum in Purmerend dat al vele jaren speciale programma’s biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Theatergroep Flexibel maakt al 30 jaar gepassioneerd theater met mensen met een verstandelijke beperking. Er is vanuit dit theater en hun leerlingen en vanuit het speciaal onderwijs en zorginstellingen een toenemende behoefte om jongeren met een verstandelijke beperking, en een passie voor theater, een vervolgopleiding te kunnen bieden. Ook in het kader van een levenlang leren en de participatiesamenleving.

Vervolgopleiding niet vanzelfsprekend
Want jongeren met een verstandelijke beperking hebben weliswaar een opleidingskeuze tot het einde van de middelbare school. Maar waar jongeren van de reguliere middelbare scholen kunnen kiezen voor een vervolgopleiding, valt er voor de jongeren van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) weinig te kiezen. De meeste leerlingen stromen daarom direct uit naar dagbesteding of werk wanneer zij 18 jaar zijn.

Gestart op de Martin Luther Kingschool met het Theaterproject
In samenwerking met de Martin Luther Kingschool in Purmerend zijn we in oktober 2021 gestart met de vooropleiding ‘Van theater in de school naar Theaterschool’. Alle leerlingen van de school zijn hierbij betrokken. Leerlingen van de oudste groepen met ambitie voor theater mogen auditie doen voor het Premièrejaar dat start in september 2022.

De Theaterschool/ ambitie
Wij willen met de op te richten Theaterschool een echte beroepsopleiding acteren aanbieden. In deze opleiding komen vrijwel alle elementen van het theatervak aan bod, zoals spel, dans, zang, vormgeving maar ook een aantal ondersteunende vakken, zoals bijvoorbeeld Nederlands. De opleiding bestaat uit theorie en praktijk waarin er ruim aandacht is voor sociale vaardigheden en individueel persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de opleiding zijn er stages en contactmomenten met de theaterwereld en wordt er nadrukkelijk samengewerkt met bestaande MBO- en HBO-kunstopleidingen. Dat niet alleen, ons doel is om elke leerling de kans te geven mee te doen aan onze samenleving, kwaliteit van leven te verbeteren, te empoweren en hierdoor de kansen op passend werk te vergroten.

Impact
De Theaterschool wil door middel van theater jongeren stimuleren in hun creatieve, cognitieve, sociale en motorische ontwikkeling. Met als doel hun kansen te vergroten en een werkplek te vinden na afronding van de opleiding. Dit kan in de theaterwereld maar ook daarbuiten zijn. Want de vaardigheden die je leert als acteur zijn bij uitstek geschikt om eigenwaarde en zelfvertrouwen te vergroten waar je dagelijks profijt van hebt in de samenleving.

Wij hebben u nodig!
We kunnen onze ambitie alleen met hulp van u realiseren. Niet alleen om met ons mee te denken, maar ook om ons project financieel te steunen. Wij zijn daarom op zoek naar partners die dit project een warm hart toedragen en die de ontwikkeling van de theaterschool en het Premièrejaar financieel mogelijk willen maken.

Save the date: 23 mei 2022
In samenwerking met Theater de Purmaryn, Theatergroep Flexibel en Cultuurhuis Wherelant organiseren we op maandag 23 mei 2022 de benefietvoorstelling voor de Theaterschool. Komt u ook? Door uw aanwezigheid komt onze droom van de Theaterschool een stap dichterbij en kunnen we wellicht in september al gaan starten.

Meer weten en kennismaken? Wilt u ons steunen of misschien meer weten over dit project? Wij vertellen heel graag meer over onze plannen en waarom we het zo belangrijk vinden dat de Theaterschool er komt. Neem contact op met José van den Hurk, directeur/bestuurder Cultuurhuis Wherelant. j.vandenhurk@wherelant.

Deel deze pagina