Foto 03-11-2020 13 36 24.jpg

Succesvolle samenwerking basisscholen Kawama en Oeboentoe met Cultuurhuis Wherelant

Op de basisscholen Kawama en Oeboentoe, gevestigd in Weidevenne, is dit schooljaar een mooie samenwerking tussen Cultuurhuis Wherelant en beide scholen gestart. Alle kinderen volgen een periode ‘hands-on onderwijs’ in een speciaal daarvoor ingericht praktijkatelier. Bij ‘hands-on onderwijs’ gaan kinderen zelf dingen doen en beleven door actief en fysiek met hun handen bezig te zijn. Twee beeldend kunstenaars zijn elke week een dag op school aanwezig en bieden de kinderen een mix van cultuur,  beeldende vorming en techniek aan binnen een thema. Van tevoren staat niet vast waar de kinderen precies op uit komen, het gaat bij deze manier van leren om het proces en niet om het eindproduct.

Ontdekkend leren
Basisschool Oeboentoe is vorig jaar gestart met een pilot voor alle leerlingen, met als doel om door een divers aanbod een bredere ontwikkeling mogelijk te maken. De vakdocent liet kinderen via de OntdekApp (www.ontdekapp.nl) de domeinen techniek, natuurkunde en kunst ontdekken. Via 'hands-on leren' konden leerlingen werken aan vaardigheden en kennisdoelen van de school. Deze succesvolle pilot heeft dit schooljaar een vervolg gekregen. Directeur van basisschool Kawama, Annemiek Langedijk, vertelt over haar ervaring: “De kinderen doen kennis en vaardigheden rondom materialen en technieken op, leren gedachten en wensen omzetten in een creatie en reflecteren op hun eigen proces. De kinderen zijn razend enthousiast over deze lessen”. 

Effectief leren met plezier
Marcel Fraij, hoofd Onderwijs bij Cultuurhuis Wherelant, is de initiator van de pilot en is overtuigd van de vele voordelen van de ‘hands-on’ manier van leren: “ Er komen al meer aanwijzingen dat kinderen beter leren, met meer plezier leren en meer onthouden wanneer ze actief en fysiek bezig zijn met hun omgeving. De samenwerking met de basisscholen Kawama en Oeboentoe waarbij we kunsteducatie integreren in het lesaanbod, is hier een mooi voorbeeld van. Als je het hebt over kansengelijkheid, biedt dit atelier nieuwe mogelijkheden voor leerlingen die geen aansluiting vinden bij het overwegend cognitieve aanbod en verbale instructies. Verder wil ik nog benadrukken dat we heel blij zijn dat de Gemeente Purmerend dit initiatief van harte steunt en de pilot mogelijk heeft gemaakt door een financiële bijdrage”.

Praktische informatie
Voor meer informatie over de mogelijkheden in het onderwijs die Cultuurhuis Wherelant biedt, kunt u contact opnemen met afdelingshoofd Onderwijs Marcel Fraij door een mail te sturen naar m.fraij@wherelant.nl. Op de website www.wherelant.nl staat meer informatie over de werkwijze en actuele projecten op de pagina over onderwijs.