Slider pagina actueel corona.jpg

Voorzorgsmaatregelen Coronavirus

Update 16 september 2021

N.a.v. het laatste persbericht heeft onze branchevereniging (Cultuurconnectie) de voorlopige richtlijnen voor het beleid betreffende Corona gedeeld en toegelicht:

De basisregels blijven:

  • Handen wassen
  • Geen handen schudden
  • Hoesten en niezen in elleboog
  • Thuisblijven en testen bij klachten
  • Zorg voor goede ventilatie en voldoende frisse lucht in de lokalen

Nieuwe regels:

  • De 1,5 meter afstand mogen we loslaten
  • Wel dringend advies om afstand tot elkaar te houden als het kan
  • Elkaar ruimte geven blijft verstandig
  • Respect voor de ander die afstand wenst
  • Bij uitzondering zullen de deelnemers van KunstWerkt! wel de 1,5 meter afstand in stand houden
  • CTB (corona toegangsbewijs) is niet nodig
  • Pauzes in de foyer zijn weer toegestaan maar de cursusgroepen gaan wel zoveel mogelijk gespreid pauze houden
  • Koffie mag weer door cursisten gehaald worden in de foyer

Update 26 juni 2021

Net als in de rest van het land, vervalt ook bij ons de mondkapjesplicht. Voor velen een opluchting! We blijven nog wel lesgeven op 1,5e meter afstand en onze docenten zullen nog steeds een mondkapje of 'faceshield' dragen als zij dichterbij moeten komen om iets uit te leggen. 


De basismaatregelen blijven : 

 • Houd 1,5 meter afstand in de les en openbare ruimtes
 • Was regelmatig je handen. Hoest en nies in je elleboog. 
 • Blijf thuis bij klachten

Update 17 mei 2021

Vanaf woensdag 19 mei kunnen we onze cursisten weer verwelkomen. Wat zijn we blij dat we weer open mogen en dat onze cursussen eindelijk kunnen starten. Weliswaar met minder lessen dan gepland maar dat mag de pret niet drukken! Wij zijn er klaar voor en staan te popelen om iedereen weer te zien. Cursisten die zich hadden aangemeld voor een cursus ontvangen een mail van onze administratie. Als dit niet het geval is, of als je vragen hebt stuur dan een mail naar info@wherelant.nl of bel met 0299-434777.

Update 20 april 2021

Vanaf 28 april is er in de privésfeer en voor een aantal sectoren gelukkig weer meer mogelijk. Helaas geldt de versoepeling nog niet voor de culturele sector maar we hebben goede hoop dat we na de tweede week van mei weer open kunnen! Zodra we definitief groen licht hebben, laten we weer van ons horen!

Update 23 februari 2021

Er is helaas nog geen zicht op versoepeling van de maatregelen voor onze sector. Dit betekent dat we begin maart nog niet kunnen starten met onze cursussen. Uiteraard informeren we iedereen die zich heeft ingeschreven heel binnenkort over de gevolgen die dit heeft. 

Update 3 februari 2021

De Lock down is, zoals iedereen weet, verlengd tot 1 maart. We weten nu nog niet of dit ook betekent dat we in de week daarna kunnen starten met onze cursussen. Veel blijft onzeker maar we houden moed! Er is nog ruimte om de cursussen te verschuiven en eventueel korten we cursussen in, als dat nodig is. We blijven in contact met iedereen die zich al heeft ingeschreven en plaatsen hier onze laatste nieuws. Gelukkig mogen we nog wel open blijven voor onze kwetsbare doelgroepen, daar zijn we heel blij mee! We blijven telefonisch bereikbaar voor al je vragen van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren op 0299-434777 en je kunt ons mailen via info@wherelant.nl

Update 13 januari 2021

Helaas moeten ook wij tot 9 februari onze deuren gesloten houden. Dit betekent dat de cursussen niet van start kunnen gaan op de nu geplande startdata. Wij hebben ons rooster aangepast wat betekent dat alle cursussen vanaf 1 maart starten als de maatregelen dit toelaten.  Alle cursisten die het betreft ontvangen deze week meer informatie via de mail. Ook inhaallessen worden na 1 maart gepland, tenzij we 9 februari meteen groen licht krijgen, dan gaan we eerder van start. De nieuwe cursusdata worden in de week van 18 t/m 22 januari op de website aangepast. De programma's voor onze kwetsbare doelgroepen mogen gelukkig nog wel doorgaan, zie voor meer informatie de update hieronder van 15 december. We blijven telefonisch bereikbaar voor al je vragen van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren op 0299-434777 en je kunt ons mailen via info@wherelant.nl

Update 15 december 2020

Goed nieuws! We hebben vandaag gehoord dat onze programma's voor speciale doelgroepen wel door mogen gaan tijdens de Lock down. Dit betreft de volgende activiteiten: Het inloopatelier en het coachingsatelier (voor mensen uit de GGZ) en Dans voor Twee & Atelier voor Twee (voor kwetsbare senioren). Iedereen die hier aan deelneemt zal zich van tevoren moeten aanmelden. Verder zijn we gesloten tot half januari zoals staat vermeld in de update van 14 december.

Update 14 december 2020

De boodschap van de persconferentie op 14 december is duidelijk. We gaan naar een strenge Lock down. Dit betekent dat ook wij onze deuren vanaf dinsdag 15 december moeten sluiten. Half januari 2021 volgt er weer een persconferentie waarna we iedereen op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen. We zijn nog aan het onderzoeken of onze programma’s voor kwetsbare groepen mogelijk wel door kunnen gaan. Iedereen die hier aan deelneemt ontvangt van ons bericht. Alle cursisten die nu lessen missen door deze maatregel, ontvangen z.s.m. een mail met meer informatie. Laten we hopen dat we eind januari weer open mogen en kunnen starten met het nieuwe cursusseizoen. Want wat was het fijn dat we de afgelopen maanden open konden blijven en wat hebben we daar veel mensen blij mee gemaakt!

Update 4 november 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 3 november heeft Cultuurhuis Wherelant vandaag officieel van de gemeente Purmerend/veiligheidsregio Waterland het groene licht gekregen om voorlopig open te blijven. De motivatie hiervoor vindt u hieronder:

 • We zijn een onderwijsinstelling
 • We zijn géén openbare instelling, met vrije inloop van publiek, maar een organisatie waarin iedereen geregistreerd deelneemt. 
 • Alle maatregelen die door ons zijn genomen, hebben van begin af aan gezorgd voor een verantwoorde manier van lesgeven.
 • Medewerkers en cursisten leven de regels consequent na.

We zijn ontzettend dankbaar dat we het vertrouwen van de gemeente Purmerend hebben om open te kunnen blijven, uiteraard strikt binnen de kaders die vanaf het begin hebben gezorgd voor onze verantwoorde manier van werken. 


Update 15 oktober 2020

Mondkapjes verplicht 
Premier Rutte was glashelder. Nieuwe maatregelen zijn nodig om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Gelukkig betekent het voor Wherelant dat wij gewoon open mogen blijven en dat de cursussen door blijven gaan. Dat komt doordat ons werk wordt gerekend tot het onderwijs. Daarbij geldt dat 30 personen zijn toegestaan per ruimte. Natuurlijk zorgen we ervoor dat we alle scherpe RIVM richtlijnen in acht blijven nemen en handhaven.

Één richtlijn is toegevoegd en dus ook bij Wherelant: het dragen van een mondkapje is verplicht bij bewegingen in de openbare gangen en ruimtes. Bij plaatsnemen van je eigen plek in het lokaal mag het mondkapje af.

Ventilatie
De lokalen van Wherelant worden uitstekend geventileerd. Dat betekent dat er constant verse buitenlucht wordt aangevoerd en de afgezogen lucht wordt afgevoerd. De lucht circuleert dus niet. De afzuiging staat hoog afgesteld om optimale ventilatie te krijgen. Dit betekent dat het iets kouder kan zijn dan u gewend bent. Houd hier rekening mee door bv een vest of trui mee te nemen.

Hierbij de RIVM richtlijnen nog eens op een rijtje:

 • Blijf thuis bij klachten
 • Houd anderhalve meter afstand tot elkaar
 • Betreed niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les het gebouw
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst (dit is verplicht)
 • Neem uw persoonlijke spullen mee naar de eigen werkplek
 • Koffie drinken we in het lokaal/atelier
 • Reinig na afloop uw werkplek
 • Hou het plezierig samen en respecteer elkaars keuzes

 Hier wordt het verplicht dragen van een mondkapje vanaf 15 oktober aan toegevoegd.

Update 5 oktober 2020

Advies dragen mondkapje 
Ondanks dat er op dit moment geen directe maatregelen zijn aangekondigd voor culturele instellingen, adviseren wij iedereen om een mondkapje te dragen vóór en na de les. Dus bij binnenkomst in de hal en gangen en bij gebruik van het toilet. Tijdens de les, als u op uw eigen plek zit, geldt dit advies niet.

Let wel: dit is een advies. Dat betekent dat er medecursisten met en zonder mondkapje aanwezig zullen zijn in ons gebouw. Iedereen (inclusief de docenten) is vrij hierin zijn of haar eigen beslissing te nemen. We hopen op begrip voor elkaars keuze. We hopen van harte dat we, met elkaar, veilig door deze uitdagende tijden heen laveren en kunst kunnen blijven inzetten voor ons welzijn, samenzijn en ontspanning.

Update 3 september mei 2020

Start nieuw cursusseizoen september 2020
In september gaan de meeste cursussen weer van start. Alle cursisten hebben een document met richtlijnen ontvangen waarin duidelijk staat wat er van hen verwacht wordt en hoe wij er met elkaar voor kunnen zorgen dat iedereen op een prettige en veilige manier deel kan nemen aan een cursus of workshop. Deze richtlijnen kunt u hier downloaden.

Update 13 mei 2020

Vanaf 1 juni deels weer geopend 
Vanaf 1 juni zijn wij gedeeltelijk weer geopend voor inhaallessen. Alle cursisten krijgen persoonlijk bericht over de mogelijkheid om mee te doen aan deze lessen en wat de specifieke afspraken zijn voor het lokaal waar zij les krijgen. Wij hebben onze ruimtes zo ingedeeld dat het voor iedereen mogelijk is om 1,5 meter afstand te bewaren en er is voldoende desinfectiemateriaal aanwezig in alle openbare ruimtes. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en het protocol voor het verantwoord volgen van een les van Cultuurconnectie (de brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk). U kunt het protocol hier downloaden.

NB. Iedereen die mee wil doen met een inhaalles zal zich hiervoor moeten aanmelden zodat wij weten hoeveel mensen wij kunnen verwachten. U kunt niet zonder aanmelding binnen komen lopen omdat wij nog niet volledig open zijn.

Update 27 maart 2020

Voorlopig blijven wij gesloten
In navolging van de aangescherpte landelijke maatregelen zullen wij ook na 6 april voorlopig nog gesloten zijn.

Update 25 maart 2020

Werk ophalen bij Cultuurhuis Wherelant
Wij krijgen regelmatig de vraag van cursisten of zij hun werk kunnen ophalen. Dit kan in overleg en met duidelijke afspraken voor u en onze veiligheid. Stuur een mail naar info@wherelant.nl dan nemen wij contact met u op.

Update 16 maart 2020

Sluiting verlengd tot 6 april
In navolging van de landelijke maatregelen hebben wij onze sluiting verlengd tot 6 april. 

Update 15 maart 2020

Van 16 maart tot 1 april sluiten wij onze deuren
We houden de ontwikkelingen rond het coronavirus (COVID-19) goed in de gaten. De gezondheid van onze cursisten, deelnemers, docenten en partners is voor ons uiteraard heel belangrijk. Naar aanleiding van de nieuwste richtlijnen van de overheid en adviezen van het RIVM hebben wij besloten om vanaf maandag 16 maart alle lessen tot 1 april uit te stellen. 

Waarom deze maatregel?
Met de nieuwste richtlijnen van 12 maart wil de overheid de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperken en vertragen. Mensen krijgen het advies om hun onderlinge contacten te beperken. Bijeenkomsten van meer dan 100 personen zijn sowieso verboden. Strikt genomen mogen we onze lessen door laten gaan, omdat wij altijd veel kleinere lesgroepen dan 100 cursisten hebben. Echter, wij willen een serieuze bijdrage leveren om de verspreiding van het virus te beperken. We krijgen hierover ook vragen van cursisten die zich zorgen maken en we maken uiteraard afwegingen voor onze docenten en het personeel. We kiezen er daarom voor om alle lessen op te schorten tot 1 april.

Hervatting van de lessen
Alle lessen en activiteiten worden opgeschoven. Wanneer de lessen en andere activiteiten precies worden hervat kunnen we nu nog niet aangeven. Iedere lesgroep krijgt hierover uiteraard informatie zodra deze bekend is.

Regelmatig updates
Wij mailen u updates als er belangrijk nieuws te melden is. Verder kunt u onze website checken waar we op de homepage een update bijhouden: www.wherelant.nl.

Meer informatie
Bekijk voor meer informatie algemene informatie over het coronavirus en de laatste stand van zaken de volgende websites:

- Nederland: RIVM - https://www.rivm.nl/

- Internationaal: WHO - https://www.who.int/

Wij rekenen op uw begrip voor deze situatie. Als u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht, kunt u mailen naar info@wherelant.nl.

Update 13 maart 2020

Vanwege de ontwikkelingen rondom het Coronavirus hebben we besloten om het workshopweekend van 14 en 15 maart te annuleren. Alle geplande workshops gaan niet door. De deelnemers hebben wij geïnformeerd per e-mail. Actuele informatie rondom voorzorgsmaatregelen die wij treffen plaatsen wij z.s.m. op de homepage van onze website en op onze social media kanalen op Facebook en Instagram.

Update 2 maart 2020

Cultuurhuis Wherelant neemt in overleg met branchevereniging Cultuurconnectie preventieve maatregelen i.v.m. het Coronavirus.

Wij volgen daarbij de richtlijnen die het RIVM heeft opgesteld.

 Voor alle bezoekers en werknemers geldt:
1. Geef elkaar geen hand 
2. Goed handen wassen bij binnenkomst en als je weggaat, hiervoor staat in de hal desinfectie middel
3. Raak zo min mogelijk de ogen, neus en mond aan
4. Vermijd onnodig direct lichamelijk contact

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Heb je griep of voel je je niet lekker? Ben je in een risicogebied geweest m.b.t. het Coronavirus of heb je  contact gehad met een besmet persoon en heb je:

 • Koorts (temperatuur hoger dan 38 graden Celsius), rillingen.
 • Luchtwegklachten: hoesten, keelpijn, niezen, verstopte neus of loopneus.
 • Problemen met ademhalen?

Ga dan niet naar Cultuurhuis Wherelant of andere openbare gelegenheden maar volg s.v.p. onderstaand advies op:

 • ga direct naar huis
 • vermijd contact met anderen
 • bel direct de huisarts
 • informeer je docent of de administratie over je situatie (via info@wherelant.nl of 0299-434 777)
Deel deze pagina