weidevogels 1.jpg

Naschoolse ateliers

Informatie voor scholen over aanbod naschoolse ateliers 

Wij verzorgen naschoolse ateliers op diverse scholen in Purmerend. Dit zijn cursussen op locatie, waar op eigen initiatief door leerlingen van de school aan deelgenomen kan worden. Het programma bestaat uit 3 blokken van 8 á 10 lessen per schooljaar. Er kan per blok worden ingeschreven. Ouders melden hun kind aan bij Cultuurhuis Wherelant. 

Bij onze naschoolse  ateliers staat het plezier om bezig te zijn met waar je goed in bent, of goed in kan worden, voorop. De docent heeft voor elke les een programma maar in de lessen is ook voldoende ruimte voor eigen ideeën en wensen van de kinderen. Onderzoek en het creatieve proces zijn belangrijk tijdens de les. Kinderen krijgen de mogelijkheid om diverse materialen en technieken uit te proberen en hiermee te experimenteren. De kunstdocent kan zijn of haar programma in overleg laten aansluiten op een actueel thema of project binnen de school. De activiteiten voor het onderwijs worden verzorgd door professionals in hun vakgebied, didactische bevoegd en met ervaring met uiteenlopende doelgroepen en onderwijssituaties. Naast de beeldende ateliers is het ook mogelijk om een dans- of theateratelier te starten.

Algemene informatie

Kunstdisciplines     
Beeldende kunst, textiel, theater, dans, media en techniek.

Leeftijd                   
Kleuters van 4 tot 6 jaar en kinderen van 7 tot 12 jaar.

Frequentie               
De blokken van de naschoolse ateliers bestaan uit 8 tot 12 lessen en worden afgestemd op het vakantierooster. Per schooljaar worden er 3 blokken gegeven. 

Duur lessen             
De lessen duren 1 of 1,5 uur en starten een kwartier na schooltijd.

Kostenindicatie         
Deze zijn afhankelijk van de lengte van de lessen en lengte van het blok. Een indicatie van de kosten: voor 10 lessen à 60 minuten zijn de kosten € 90,- per kind. De kosten kunnen vergoed worden door het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Kijk voor meer info onderaan deze pagina.                           

Leslocatie                 
Bij voorkeur een lokaal met water voor de beeldende ateliers. Een gymzaal/speellokaal werkt het prettigst voor theater- of dansateliers. Verder is een kast nodig voor materiaal en een stelling voor werkstukken in het lokaal of dichtbij de lesruimte.

Werving
De informatie over de start van de naschoolse ateliers wordt uiterlijk 2 weken van te voren via de website/nieuwsbrief van de school verspreid. Cultuurhuis Wherelant levert hiervoor de informatie aan + posters die in de school opgehangen kunnen worden. De kunstdocent gaat een week voor start langs de groepen. Leerkrachten kunnen zelf ook actief de informatie doorgeven aan ouders en kinderen.

Aanmelding             
Aanmelding verloopt via de website van Cultuurhuis Wherelant. De actuele naschoolse ateliers zijn terug te vinden bij het cursusaanbod voor de jeugd. Bij voldoende inschrijvingen, ontvangen ouders een bericht dat de cursus definitief van start gaat en zij ontvangen vervolgens de factuur. De school heeft hier geen omkijken naar.

Ondersteuning
De school ontvangt een deelnemerslijst en promotiemateriaal.

Materiaal
Er wordt gebruik gemaakt van basisgereedschap zoals scharen en potloden van school. Overig benodigd materiaal nemen de docenten van Wherelant zelf mee, zij bewaren dit in een afsluitbare kast in het lokaal.

Voor meer informatie over de mogelijkheden op jouw school kun je contact opnemen met Afdelingshoofd cursussen en projecten Ingrid Schipper: i.schipper@wherelant.nl

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil dat alle kinderen en jongeren kunnen meedoen. Ook als er thuis weinig geld is. Meedoen = meer kansen! Aanmelden kan via de (basis)school, sociaal wijkteam of bij een casemanager bij de gemeente Purmerend. Meer informatie? Neem contact op met de gemeente Purmerend via (0299) 452 452 of met Clup Welzijn via (0299) 480 630.

 

 

Deel deze pagina