Hoe werken we?

OP MAAT EN VANUIT DE VRAAG
De vraag van de school kan klein zijn zoals  het geven van een workshop in de klas. Of  groot, zoals lessenseries samen ontwikkelen, invulling geven aan projectweken, schoolbreed werken aan een kunstwerk aan de muur of een zelf geschreven eindmusical uitvoeren. De vraag kan ook minder concreet zijn en in een adviesgesprek helder worden. 

MET PROFESSIONALS
Vakdocenten van Cultuurhuis Wherelant hebben een eigen praktijk in hun discipline en zijn didactisch geschoold als docent. Zij werken vanuit hun eigen passie en dragen van daaruit kunst en cultuur over op de leerlingen.

IN SAMENSPRAAK
Dit betekent dat de leerkracht actief betrokken wordt bij het ontwikkelen van de inhoud van de kunst- en cultuurlessen. Vakdocent en leerkracht bespreken samen in een voorafgaand gesprek vragen als:

- Wat willen we de leerling leren? 
- Waar sluiten de lessen aan bij het overige lesprogramma?

Ook rolverdeling en het geven van aanvullende/tussentijdse lessen door de leerkracht bij een kunstles of theaterles zijn onderwerp van gesprek. 

evaluatie-cmkjuni2016_web.jpg