Wat doen we?

ADVIES
Wij ondersteunen scholen bij de vraag hoe zij tot goed cultuuronderwijs kunnen komen. Wij geven advies over de inhoudelijke, financiële en organisatorische aspecten. Denk hierbij aan het ontwikkelen van competenties van leerlingen, werken met leerlijnen en methodes, een vernieuwend activiteitenplan opzetten, besteding van huidige budgetten en het aanboren van nieuwe geldbronnen. Een adviesgesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

SCHOLING
Voor het hele team organiseren wij op aanvraag intensieve studiemiddagen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het leren van nieuwe vaardigheden, creatief omgaan met materiaal, thema’s vertalen naar activiteiten in de klas of het ontwikkelen van vakoverstijgend denken.

De cursus interne cultuurcoördinator is een bijscholing voor leerkrachten die deze taak op zich gaan nemen. De cursus wordt gegeven door een gecertificeerde trainer van Cultuurhuis Wherelant. Twee keer per jaar organiseren wij een kennis- en netwerkbijeenkomst voor alle cultuurcoördinatoren in Purmerend om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Bijscholing is ook mogelijk in de vorm van individuele coaching in de klas. 

PROJECTEN & WORKSHOPS VOOR LEERLINGEN
Projecten zijn gericht op disciplines als beeldende kunst, theater, dans, media, muziek. Daarbij kan de focus liggen op het leren omgaan met materiaal en techniek, creatief denken, sociale vaardigheden, samenwerken, onderzoeken en het ontdekken van het eigen talent. Dit kan in de vorm van korte workshops of langlopende projecten in de klas en/of bij Cultuurhuis Wherelant. Zo veel mogelijk wordt hierbij samen met de school ontwikkeld, georganiseerd en uitgevoerd. 

groep-jongens-met-woordenwolk.jpg