Missie en Visie

Missie 
CultuurhuisWherelant biedt producten aan op het gebied van beeldende kunst en multimedia. Professionaliteit en passie voor kunst en cultuur zijn ons uitgangspunt. Creatief kijken we naar de markt en zien we kansen en mogelijkheden. We werken daarbij graag samen met regionale partners vanuit professioneel en cultureel ondernemerschap. 

Visie
Cultuurhuis Wherelant vervult een belangrijk rol op het gebied van kunst- en cultuurbeleving en educatie. Wij bereiken onze doelgroepen via ons cursusaanbod, programma’s voor het onderwijs, projecten voor bedrijven en onze zorgprogramma’s op maat. Wij onderzoeken actief de vraag op de markt en nemen initiatieven. Wij inspireren en creëren!

Code Cultural Governance/CAO Kunsteducatie
Cultuurhuis Wherelant volgt de CAO Kunsteducatie en onderschrijft de Code Cultural Governance. Dit is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de culturele sector. De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur.

Op de website van de Governance Code Cultuur vind je hierover meer informatie.