Privacy reglement

PRIVACYREGLEMENT CULTUURHUIS WHERELANT

UW PRIVACY
Cultuurhuis Wherelant vraagt u bij een inschrijving als cursist om persoonlijke gegevens. Door het aanleveren van deze gegevens stelt u ons in staat om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en, op momenten dat dit nodig is, met u in contact te komen.
Natuurlijk moet u de zekerheid hebben dat uw privacy wordt beschermd en dat er met uw gegevens geen dingen gebeuren die u niet wilt. Daarom hanteren wij dit privacyreglement. Hierin kunt u lezen hoe we met uw gegevens omgaan. U kunt deze regeling vinden bij de administratie van Cultuurhuis Wherelant en op onze website www.wherelant.nl onder de knop “over ons”. Dit privacyreglement is in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 
WAT REGISTREREN WIJ?
We verzamelen de gegevens die nodig zijn om aan de docent de juiste gegevens te kunnen verstrekken zodat we goede afspraken met u kunnen maken over lesorganisatie en -inhoud, en voor een correcte financiële afhandeling. De gegevens die u verstrekt worden niet voor andere doeleinden gebruikt.  
 
Wij leggen de onderstaande gegevens vast van u, en bij kinderen/ jongeren/ mensen met een verstandelijke beperking óók van ouder(s) of verzorger(s): 

  • Naam, adres, woonplaats
  • Telefoonnummer(s) en emailadres
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Afspraken tussen u en de docent over lesorganisatie en -inhoud.

We registreren dus alléén gegevens, die door uzelf worden verstrekt. Deze gegevens vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  en zo worden ze ook  behandeld,  met inachtneming van alles wat in deze wet wordt bepaald t.a.v. beveiliging van de gegevens.
 
FOTO EN FILM
Voor onze publiciteit (website, facebook, twitter, Instagram, brochures, posters, krantenartikelen, advertenties) maken wij graag gebruik van beeldmateriaal van cursisten. Bij inschrijving vragen wij u te verklaren wel of niet in te stemmen met het gebruik van beeldmateriaal voor deze doeleinden.
 
HOE WORDEN GEGEVENS BEWAARD?
Uw gegevens worden deels op schrift bewaard en deels in onze geautomatiseerde cursisten- en financiële administratie. Wanneer u dit wilt, laten wij u zien wat we over u hebben geregistreerd. Onze registratie is nooit strijdig met de wet, de openbare orde of goede zeden. Mochten er verkeerde gegevens in het geautomatiseerde systeem staan, dan heeft u er altijd recht op dat deze gegevens worden aangepast.
 
GEHEIMHOUDING
Alles wordt door ons vertrouwelijk en onder geheimhouding behandeld. We verstrekken geen informatie over u aan derden (anderen buiten onze eigen organisatie) en uitsluitend functionele informatie aan medewerkers van Cultuurhuis Wherelant.

VERWIJDEREN VAN GEGEVENS
Wanneer u niet langer bij ons les heeft, wordt uw dossier gesloten. Dit dossier blijft maximaal 7 jaar bewaard. Die periode hebben we nodig voor onze administratie, bijvoorbeeld voor boekhoudkundige controles. Uiteraard kan uw dossier al die tijd alleen door bevoegde mensen worden ingezien.
 
Vastgesteld  en gepubliceerd onder de naam PRIVACYREGLEMENT CURSISTEN
te Purmerend op 18 mei 2018 J. van den Hurk, directeur bestuurder