Vacatures

DOCENTEN BEELDEND, DANS, THEATER EN TECHNIEK VOOR IN- EN NA-SCHOOLSE KUNSTEDUCATIE

 Cultuurhuis Wherelant zoekt op korte termijn enthousiaste en betrokken docenten voor kunsteducatie aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. Bij voorkeur met een bevoegdheid op HBO niveau. Het betreft de disciplines beeldende kunst, theater, dans en techniek.

Cursussen op locatie: Cultuurhuis Wherelant biedt cursussen beeldende kunst, theater en dans aan op de basisscholen, direct na schooltijd. Het doel van de cursussen is vergroting van de vaardigheden op het gebied van de disciplines, ontwikkeling van creativiteit en de ontdekking van de eigen talenten. Het is een fijne vrijetijdsbesteding, waar kinderen uit verschillende groepen meedoen met hun eigen naschoolse club. De ateliers vinden plaats in blokken van 6 tot 12 wekelijkse lessen van één uur gedurende het hele schooljaar. De docent is mede verantwoordelijk voor de promotie van de cursus: verspreiding promotiemateriaal, presentatie in de groepen en waar mogelijk een expositie/presentatie.

Wherelant-ateliers: Op scholen in wijken waar meer dan gemiddeld sprake is van armoede en/of sociale problematieken biedt Cultuurhuis Wherelant in samenwerking met de gemeente Purmerend langlopende programma’s kosteloos aan voor kinderen die niet deel kunnen nemen aan de reguliere cursussen. Hier is sprake van een nauwe samenwerking met het onderwijsteam en monitoring van de kinderen die voor een langere periode deelnemen.

De lesprogramma’s volgen dezelfde methodes als in de cursussen, met nadruk op samenwerking, communicatie en concentratie. De docent heeft een scherp waarnemingsvermogen en gevoel voor emotioneel gedrag van kinderen. De docent neemt deel aan periodiek overleg en evaluatie. Er is bij voorkeur commitment om zich voor een lange periode te verbinden met een school.

Vakdocent op de school: kortlopende en langlopende projecten tijdens schooltijd:

  1. Voor de invulling van de lastenverlagingsbudgetten zoeken wij docenten die op structurele basis inzetbaar zijn in het basisonderwijs. Afhankelijk van de ingezette omvang van de budgetten betekent dit inzetbaarheid voor een dag of een dagdeel per week, gedurende het hele schooljaar. Het programma wordt in overleg met de school samengesteld en geroosterd. Van docenten vraagt dit expertise op het gebied van vakoverstijging en thematisch invulling kunnen geven aan de eigen lessen.
  2. In het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit: Het kunst- en cultuuronderwijs op de basisschool heeft de laatste jaren een nieuwe impuls gekregen. Cultuurhuis Wherelant werkt intensief samen met de scholen om leerlingen mee te nemen in de wereld van beeldende kunst en theater, het bevorderen van het culturele besef en het ontwikkelen van kunstzinnige/creatieve competenties.

Vakdocenten en leerkrachten ontwikkelen samen nieuwe lessen, volgens creatieve principes, waarbij bevorderen van deskundigheid van leraren en verankering van kunst en cultuur centraal staat.

Solliciteer direct
Sollicitaties kun je sturen naar Cultuurhuis Wherelant t.a.v. Ingrid Schipper / Van IJsendijkstraat 403 / 1442 LB Purmerend of reageer per mail: i.schipper@wherelant.nl. Voor meer informatie kun je ook telefonisch contact opnemen via nummer 0299 – 434 777. Kijk op www.wherelant.nl voor informatie over ons totale aanbod.

 

VRIJWILLIGER (60+) VOOR PROGRAMMACOMMISSIE (ca. 4 uur per week tijdens het cursusseizoen)

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers die een actieve rol willen spelen bij KUNSTGENOTEN in beweging.

KUNSTGENOTEN in beweging is een initiatief van Cultuurhuis Wherelant, Spurd en Evean en organiseert activiteiten voor Senioren, bedacht en georganiseerd door Senioren in Purmerend. De programmacommissie (een leuke groep Senioren)  stelt een programma voor het voorjaar en najaar samen. 

Deze programmacommissie zoekt uitbreiding!!
U werkt intensief samen met medewerkers  van Cultuurhuis Wherelant, Spurd & Evean Cursusbureau en u overlegt met de programma commissie.  De taken bestaan uit het ondersteunen bij de organisatie van de activiteiten, het maken van afspraken met vakkrachten/organisatie, het ondersteunen bij uitnodigingen en contact houden met deelnemers, het promoten van het programma en eventueel het ondersteunen tijdens de activiteiten zelf; ontvangst, koffie/thee e.d. Deze taak zal ongeveer 4 uur per week van uw tijd vragen tijdens het seizoen (januari t/m juni en september t/m december).

Bent u woonachtig in Purmerend en bekend met de doelgroep? Heeft u bij voorkeur zelf een netwerk in Purmerend? En bent u 60+?  Dan zijn we op zoek naar u!
Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Dan horen wij graag van u! Bel naar 0299 – 434777 en vraag naar Ingrid Schipper of stuur een mail naar i.schipper@wherelant.nl