Vacatures

Vacature lid Raad van Toezicht

Cultuurhuis Wherelant is een centrum voor Kunst en Cultuur in Purmerend.

Ons motto: Kunst en Cultuur toegankelijk maken voor iedereen in de samenleving.

Men kan bij ons terecht voor professionele cursussen en workshops op het gebied van beeldende kunst, multimedia, theater, dans en schrijven. Daarnaast bieden wij speciale cursussen voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook voor mensen met een GGZ-achtergrond zijn er diverse mogelijkheden binnen ons centrum en voor het regulier- en speciaal onderwijs hebben wij ons gespecialiseerd in kunst- en cultuureducatie op maat. Ook verzorgen wij steeds meer projecten voor senioren. In diverse wijken zijn wij betrokken bij kunstprojecten met bewoners.

Cultuurhuis Wherelant is een stichting. Cultuurhuis Wherelant heeft 10 stafleden, ongeveer 70 docenten en doet een beroep op vrijwilligers. Onze docenten zijn allen professioneel actief in hun vakgebied en didactisch geschoold. De functie, taken en spelregels van de Raad van Toezicht zijn opgesteld conform de Code Culteral Governance. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de organisatie en is werkgever voor de medewerkers. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen en oefent toezicht uit op de organisatie. De Raad van Toezicht vergadert zes keer per jaar samen met de directeur-bestuurder. De raad van Toezicht evalueert zichzelf eens per jaar. Optioneel zijn bijeenkomsten met de Purmerendse politiek.

De functie van toezichthouder bij Cultuurhuis Wherelant is onbezoldigd. Binnen de stichting en de Raad van Toezicht heerst een enthousiaste en informele sfeer.

Profiel

 • Kennis en ervaring op het gebied van financiën en/of marketing en commuinicatie.
 • Kennis van en affiniteit met het werkgebied van Cultuurhuis Wherelant
 • Ervaring met (het besturen dan wel het toezicht houden op) een soortgelijke organisatie.
 • Bereid te werken volgens de Code Cultural Governance.
 • Ervaring met organisatieprocessen
 • Strategisch kunnen denken
 • In staat zijn het beleid van de directeur bestuurder en de algemene gang van zaken binnen Cultuurhuis Wherelant tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directeur bestuurder in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan.
 • In staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de Raad van Toezicht en de directeur bestuurder onafhankelijk en kritisch te opereren.
 • Bereid zijn om zitting te nemen in commissies binnen de stichting.
 • Geen tegenstrijdig belang hebben op het moment van benoeming.
 • Bereid en in staat zijn om te kunnen fungeren als voorzitter en/of vicevoorzitter van de Raad van Toezicht
 • Passen binnen de samenstelling van de Raad van Toezicht op het moment van benoeming.

Sollicitatieprocedure

Bent u geïnteresseerd en meent u aan bovengenoemd profiel te beantwoorden dan horen wij dat graag. U kunt kontakt opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Barry Lucas (telefoonnummer 06-49800948 of via email: b.lucas71@upcmail.nl)

 • U stuurt een motivatiebrief en een cv per email naar de voorzitter
 • Na selectie volgt een kennismakingsgesprek met maximaal twee leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder
 • Indien u verder wilt met de procedure én de selectiecommissie positief rapporteert volgt een tweede gesprek met de gehele Raad van Toezicht en met de directeur-bestuurder
 • Daarna neemt de Raad van Toezicht een beslissing en meldt dit aan de betreffende kandidaat die op zijn/haar beurt een definitieve beslissing neemt.
 • Indien dit alles positief verloopt worden zo spoedig mogelijk afspraken gemaakt voor het vervolg.

 

DOCENTEN BEELDEND, DANS, THEATER EN TECHNIEK VOOR IN- EN NA-SCHOOLSE KUNSTEDUCATIE

 Cultuurhuis Wherelant zoekt op korte termijn enthousiaste en betrokken docenten voor kunsteducatie aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. Bij voorkeur met een bevoegdheid op HBO niveau. Het betreft de disciplines beeldende kunst, theater, dans en techniek.

Cursussen op locatie: Cultuurhuis Wherelant biedt cursussen beeldende kunst, theater en dans aan op de basisscholen, direct na schooltijd. Het doel van de cursussen is vergroting van de vaardigheden op het gebied van de disciplines, ontwikkeling van creativiteit en de ontdekking van de eigen talenten. Het is een fijne vrijetijdsbesteding, waar kinderen uit verschillende groepen meedoen met hun eigen naschoolse club. De ateliers vinden plaats in blokken van 6 tot 12 wekelijkse lessen van één uur gedurende het hele schooljaar. De docent is mede verantwoordelijk voor de promotie van de cursus: verspreiding promotiemateriaal, presentatie in de groepen en waar mogelijk een expositie/presentatie.

Wherelant-ateliers: Op scholen in wijken waar meer dan gemiddeld sprake is van armoede en/of sociale problematieken biedt Cultuurhuis Wherelant in samenwerking met de gemeente Purmerend langlopende programma’s kosteloos aan voor kinderen die niet deel kunnen nemen aan de reguliere cursussen. Hier is sprake van een nauwe samenwerking met het onderwijsteam en monitoring van de kinderen die voor een langere periode deelnemen.

De lesprogramma’s volgen dezelfde methodes als in de cursussen, met nadruk op samenwerking, communicatie en concentratie. De docent heeft een scherp waarnemingsvermogen en gevoel voor emotioneel gedrag van kinderen. De docent neemt deel aan periodiek overleg en evaluatie. Er is bij voorkeur commitment om zich voor een lange periode te verbinden met een school.

Vakdocent op de school: kortlopende en langlopende projecten tijdens schooltijd:

 1. Voor de invulling van de lastenverlagingsbudgetten zoeken wij docenten die op structurele basis inzetbaar zijn in het basisonderwijs. Afhankelijk van de ingezette omvang van de budgetten betekent dit inzetbaarheid voor een dag of een dagdeel per week, gedurende het hele schooljaar. Het programma wordt in overleg met de school samengesteld en geroosterd. Van docenten vraagt dit expertise op het gebied van vakoverstijging en thematisch invulling kunnen geven aan de eigen lessen.
 2. In het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit: Het kunst- en cultuuronderwijs op de basisschool heeft de laatste jaren een nieuwe impuls gekregen. Cultuurhuis Wherelant werkt intensief samen met de scholen om leerlingen mee te nemen in de wereld van beeldende kunst en theater, het bevorderen van het culturele besef en het ontwikkelen van kunstzinnige/creatieve competenties.

Vakdocenten en leerkrachten ontwikkelen samen nieuwe lessen, volgens creatieve principes, waarbij bevorderen van deskundigheid van leraren en verankering van kunst en cultuur centraal staat.

Solliciteer direct
Sollicitaties kun je sturen naar Cultuurhuis Wherelant t.a.v. Ingrid Schipper / Van IJsendijkstraat 403 / 1442 LB Purmerend of reageer per mail: i.schipper@wherelant.nl. Voor meer informatie kun je ook telefonisch contact opnemen via nummer 0299 – 434 777. Kijk op www.wherelant.nl voor informatie over ons totale aanbod.

 

VRIJWILLIGER (60+) VOOR PROGRAMMACOMMISSIE (ca. 4 uur per week tijdens het cursusseizoen)

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers die een actieve rol willen spelen bij KUNSTGENOTEN in beweging.

KUNSTGENOTEN in beweging is een initiatief van Cultuurhuis Wherelant, Spurd en Evean en organiseert activiteiten voor Senioren, bedacht en georganiseerd door Senioren in Purmerend. De programmacommissie (een leuke groep Senioren)  stelt een programma voor het voorjaar en najaar samen. 

Deze programmacommissie zoekt uitbreiding!!
U werkt intensief samen met medewerkers  van Cultuurhuis Wherelant, Spurd & Evean Cursusbureau en u overlegt met de programma commissie.  De taken bestaan uit het ondersteunen bij de organisatie van de activiteiten, het maken van afspraken met vakkrachten/organisatie, het ondersteunen bij uitnodigingen en contact houden met deelnemers, het promoten van het programma en eventueel het ondersteunen tijdens de activiteiten zelf; ontvangst, koffie/thee e.d. Deze taak zal ongeveer 4 uur per week van uw tijd vragen tijdens het seizoen (januari t/m juni en september t/m december).

Bent u woonachtig in Purmerend en bekend met de doelgroep? Heeft u bij voorkeur zelf een netwerk in Purmerend? En bent u 60+?  Dan zijn we op zoek naar u!
Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Dan horen wij graag van u! Bel naar 0299 – 434777 en vraag naar Ingrid Schipper of stuur een mail naar i.schipper@wherelant.nl