Publicatie KunstWerkt!

Kunsteducatie en coaching voor mensen met een psychiatrische achtergrond

Jantine Geels (coördinator speciale doelgroepen) en Kaj Glasbergen (kunstcoach) ontwikkelden vanaf 2005 in samenwerking met de zorginstelling REAKT, KunstWerkt!, kunsteducatie en coaching voor mensen met een psychiatrische achtergrond.

Kunst, kunsteducatie en coaching voor mensen met een psychiatrische achtergrond is een belangrijke factor gebleken voor herstel, autonomie, persoonlijke en creatieve ontwikkeling en het weer ‘mee kunnen doen’. Het boek KunstWerkt! getuigt daarvan met verhalen en citaten van deelnemers, kunstcoaches, docenten, de trajectbegeleider en andere direct betrokkenen. De teksten zijn geillustreerd met foto’s van werkstukken en deelnemers. Het boek geeft een beschrijving van de methodiek binnen de vier samenhangende ateliers, die een doorlopende leerlijn vormen. Met de aanbevelingen hopen we dat meer kunstencentra en zorginstellingen een dergelijk partnerschap ‘op huwelijkse voorwaarden’ aan durven gaan!

Bestellen publicatie KunstWerkt!

Jantine Geels en Kaj Glasbergen

Redactie: Auke Miedema en Ingrid Schipper

Uitgave van Cultuurhuis Wherelant te Purmerend in 2015

Bestellen kan door een e-mail te sturen naar info@wherelant.nl

Kosten boek € 20,= verzendkosten € 5,=