feest Klivia banner Purmaryn.jpg

Theaterschool voor jongeren met een verstandelijke beperking

Op maandag 3 oktober 2022 is de Theaterschool voor mensen met een verstandelijke beperking bij Cultuurhuis Wherelant van start gegaan.
De Theaterschool is een professionele 2-jarige opleiding in het ambacht acteren, speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze  opleiding is die uniek is voor Nederland.
De opleiding is van start gegaan met 12 studenten die na hun audities toegelaten zijn tot de opleiding.
Er zijn vaste lesdagen op maandag en woensdag.
Het vaste docenteteam bestaat uit: Henriette ter Riet, Marianne van Zeijlen en Tim Schuitvlot. Aangevuld met gastdocenten uit de praktijk van het theater. 
Theatermaker Joan Nederlof, medeoprichter van theatergezelschap Mugmetdegoudentand is een van de gastdocenten en vaste samenwerkingspartner van de theaterschool.

Lesprogramma

In de opleiding komen vrijwel alle elementen van het theatervak aan bod, zoals spel, dans, zang, vormgeving maar ook een aantal ondersteunende vakken, zoals bijvoorbeeld Nederlands. De opleiding bestaat uit theorie en praktijk waarin er ruim aandacht is voor sociale vaardigheden en individueel persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de opleiding zijn er stages en contactmomenten met de theaterwereld en wordt er nadrukkelijk samengewerkt met bestaande MBO- en HBO-kunstopleidingen. Dat niet alleen, ons doel is om elke leerling de kans te geven mee te doen aan onze samenleving, kwaliteit van leven te verbeteren, te empoweren en hierdoor de kansen op passend werk te vergroten.

Achtergrond

Wherelant biedt al geruime tijd programma’s aan mensen met een verstandelijke beperking. Theatergroep Flexibel maakt al 30 jaar gepassioneerd theater met mensen met een verstandelijke beperking. Er is vanuit dit theater en hun leerlingen én vanuit het speciaal onderwijs en zorginstellingen een toenemende behoefte om jongeren met een verstandelijke beperking, en een passie voor theater, een vervolgopleiding te kunnen bieden. Waar jongeren van de reguliere middelbare scholen kunnen kiezen voor een vervolgopleiding, valt er voor de jongeren van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) weinig te kiezen. De meeste leerlingen stromen daarom direct uit naar dagbesteding of werk wanneer zij 18 jaar zijn. Ook in het kader van een levenlang leren en de participatiesamenleving. Dit kan in de theaterwereld maar ook daarbuiten zijn. Want de vaardigheden die je leert als acteur zijn bij uitstek geschikt om eigenwaarde en zelfvertrouwen te vergroten waar je dagelijks profijt van hebt in de samenleving.

Samen maken wij de droom waar

Om de theaterschool te realiseren werkt Wherelant samen met veel partners; Gemeente Purmerend, Prinsenstichting, Odion, Breidablick, Martin Luther Kingschool en anderen.
Voor hun betrokkenheid zijn wij hen zeer erkentelijk.
 

Meer informatie?

Neem contact op met Jantine Geels, afdelingshoofd Speciale groepen en projectleider van de Theaterschool, via j.geels@wherelant.nl of via telefoonnummer (0299) 434 777.

Deel deze pagina