Kunst en cultuur in het onderwijs

Cultuurhuis Wherelant staat voor goed en duurzaam cultuuronderwijs: een langlopende, structurele samenwerking die aansluit bij de visie van de school en niet afhankelijk is van tijdelijke subsidies.

Kunst- en cultuuronderwijs draagt bij aan de culturele en creatieve ontwikkeling van kinderen en jongeren. Lessen in muziek, theater en beeldende vorming zijn niet alleen leuk, maar nodig voor brede vorming en onmisbaar in het onderwijs.

Cultuurhuis Wherelant is er voor alle scholen in Purmerend, Beemster en de regio. 
Altijd op maat en in dialoog met onze gesprekspartner.
In het primair, speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs. Voor leerlingen, leerkrachten, ICC’ers, schoolleiders en schoolbesturen. 

 

Deel deze pagina