Kunst en cultuur in het onderwijs

Cultuurhuis Wherelant staat voor goed en duurzaam cultuuronderwijs: een langlopende, structurele samenwerking die aansluit bij de visie van de school en niet afhankelijk is van tijdelijke subsidies.

Kunst- en cultuuronderwijs draagt bij aan de culturele en creatieve ontwikkeling van kinderen en jongeren. Lessen in muziek, theater en beeldende vorming zijn niet alleen leuk, maar nodig voor brede vorming en onmisbaar in het onderwijs.

Cultuurhuis Wherelant is er voor alle scholen in Purmerend, Beemster en de regio. 
Altijd op maat en in dialoog met onze gesprekspartner.
In het primair, speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs. Voor leerlingen, leerkrachten, ICC’ers, schoolleiders en schoolbesturen. 

Samenwerking
Cultuurhuis Wherelant is een van de deelnemers in het nieuw opgezette cultuureducatie-netwerk voor de culturele instellingen in Purmerend. Het doel van dit netwerk is naast kennisdeling en elkaars werkzaamheden aanvullen, vooral gezamenlijk optrekken op het gebied van duurzaam cultuuronderwijs. Andere deelnemers zijn: Muziekschool Waterland, Theater de Purmaryn en het NKT.
Gezamenlijk hebben deze instelling voor schooljaar 2024-2025 onder de noemer Kunst & Cultuur in de klas een brochure uitgebracht, met daarin het complete cultuureducatief aanbod voor basisscholen in de Gemeente Purmerend en de regio Waterland. Klik hier voor een Pdf van de brochure.

Kunst en Cultuur in de Klas 2024 - 2025
Liever een papieren versie? Stuur dan een mail naar Anouk Diepenbroek, hoofd Onderwijs