slider definitief.jpg
Actueel in het onderwijs inspirerende voorbeelden Lees het hier

Onderwijs

Kunst en cultuur laat je verder reiken dan jezelf

Kunst en cultuur zijn onderdeel van het mens-zijn, omdat het verrast, raakt, prikkelt en inspireert, verbindt, uitdaagt en verwondert. Het ontwikkelt je en biedt mogelijkheden om de wereld om je heen vorm te geven. Deze drang tot vormgeven is de meest voedende bron van leven én leren.

Cultuuronderwijs helpt de eigen creativiteit te ontwikkelen en toe te passen. Het biedt leerlingen de mogelijkheid om zich breed en niet eenkennig te ontplooien.

Op dit moment is er duidelijk een kanteling aan de gang in het onderwijs: steeds meer zien we de waarde van het proces in, en steeds minder gaat het om het eindproduct. Niet het einddoel, maar de start vanuit de leerling zelf biedt nieuwe mogelijkheden om kunst en cultuur onlosmakelijk met het onderwijs te verbinden.

Maatwerk
We werken op maat en in samenspraak met de school. We matchen professionele, goed-geschoolde cultuurdocenten met de vraag van de school.

Voor alle scholen
We zijn er voor scholen uit Purmerend en de regio. Voor zowel primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs. Niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor leerkrachten, directie en bestuur.

 

Wat we kunnen betekenen in het onderwijs en wat we belangrijk vinden, hebben we hierboven in beeld gebracht. Lees hier de toelichting.

Leerlingen
Wat: Langdurige trajecten en korte projecten gericht op beeldende kunst en podiumkunst.
Hoe: Ontwikkelen van zowel vakmatige als sociaal-emotionele competenties, waarbij we uitgaan van de kracht van het kind zelf.
Good practice: Op KC (kindcentrum) Willem Eggert is een vakdocent structureel bezig met kunst en cultuur. Dit gebeurt met geld dat beschikbaar is voor werkdrukvermindering. Lees meer

Leerkracht en icc’er
Wat: Leren van vaardigheden en vakoverstijgend werken en denken. Kennis- en netwerkbijeenkomsten.
Hoe: Implementeren en koppelen van creativiteit aan het reguliere onderwijs. Mogelijkheden laten zien van kunst- en cultuuronderwijs als alternatief voor bestaande methodes.
Good practice: Op basisschool ’t Carrousel werkt een vakdocent nauw samen om kunst en cultuur te koppelen aan reguliere vakken. Lees meer.

Directie en bestuur
Wat: Klankbord en sparringpartner. Wij ondersteunen scholen bij de vraag hoe zij tot goed cultuuronderwijs kunnen komen. Wij geven advies over de inhoudelijke, financiële en organisatorische aspecten.
Hoe: door te helpen met visievorming en het helpen vormen van een leervraag.
Good practice: We zien kunst en cultuur als wezenlijk onderdeel van het onderwijs. Daarom zijn we op bestuurlijk en gemeentelijk niveau bezig met een intentieverklaring en cultuur-/onderwijsvisie.

"Wat een mooi uitgangspunt om kinderen te helpen in hun onderzoek naar de uitdrukkingsmogelijkheden die kunst biedt. Zo kunnen ze zich ontwikkelen en krijgen ze ‘tools’ om de wereld om zich heen vorm te geven."

 

 

Deel deze pagina