P1030741Bew.jpg

Welkom bij Cultuurhuis Wherelant

Kunst en cultuur voor iedereen in Purmerend

Bij Cultuurhuis Wherelant ben je welkom om het plezier te beleven en te ervaren van beeldende kunst, fotografie, vormgeving, theater en dans. Daag jezelf uit om op eigen wijze creatief aan de slag te gaan. Van beginner tot vergevorderd, van jong tot oud, met of zonder beperking: in ons uitgebreide aanbod van cursussen en workshops is vast iets te vinden dat bij jou past. Wij zijn specialist in kunsteducatie op maat in het onderwijs. Met onze programma's en projecten voor speciale groepen zorgen wij ervoor dat iedereen mee kan doen. Voel je welkom in het bloeiende Centrum van de Kunsten!

Missie
Creëren van een plek waar iedereen – dus ook voor wie het niet vanzelfsprekend is – met plezier kunst kan beoefenen in een professionele en veilige omgeving. Bij kunsteducatie en cultuurparticipatie staan empowerment, talentontwikkeling en samenwerking centraal want dit draagt bij aan de mentale vitaliteit van het individu.

Visie
Kunst en cultuur moet beschikbaar zijn voor iedereen, omdat het bijdraagt aan ieders artistieke, sociale en emotionele ontwikkeling.

CBCT gecertificeerd
Cultuurhuis Wherelant heeft in april 2023 het officiële kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT).
Hiermee voldoet de organisatie aan de kwaliteitsnormen die gelden voor cultuurorganisaties. Het certificaat is geldig t/m 2026.

 

Code Cultural Governance/CAO Kunsteducatie
Cultuurhuis Wherelant volgt de CAO Kunsteducatie en onderschrijft de Code Cultural Governance. Dit is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de culturele sector. De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur. Klik hier voor meer informatie.

Code Diversiteit & Inclusie
Diversiteit en inclusie staan centraal in de missie en visie van Cultuurhuis Wherelant. Directie, medewerkers, docenten en vrijwilligers zorgen ervoor dat diversiteit en inclusie in het DNA van Cultuurhuis Wherelant zitten. We zijn ons er bewust van dat diversiteit en inclusie geen vaststaande gegevens zijn, maar een proces dat continu in beweging is en dat altijd kritisch gemonitord en bijgesteld moet worden. 

ANBI-status
Cultuurhuis Wherelant heeft een culturele ANBI-status. Dat betekent dat giften aan Cultuurhuis Wherelant aftrekbaar zijn van de belasting. Wil je ons financieel ondersteunen? Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie over deze fiscale voordelen.
- Ons RSIN-nummer is 61.22.292
- Klik hier voor het Jaarverslag 2023
- Klik hier voor de Jaarrekening 2023
- Klik hier voor de wettelijk verplichte gegevens op de website van de Federatie voor Werkgeversverenigingen in de Cultuur. 
- Klik hier voor het Standaardformulier publicatieplicht ANBI.

 

Deel deze pagina