DSCN4255.JPG

Cultuuronderwijs met Kwaliteit (CmK3)

Van 2021 tot en met 2024 vindt de derde periode Cultuuronderwijs met Kwaliteit (CmK3) plaats. Dit is een landelijke subsidieregeling, aangevuld met budget vanuit de gemeente Purmerend.
Het doel van de regeling is goed en structureel cultuuronderwijs op de scholen. Cultuurhuis Wherelant is voor de gemeente Purmerend penvoerder van deze regeling. 

In grote lijnen is CmK3 bedoeld voor:

  • Ontwikkeling van een visie op duurzaam cultuuronderwijs, passend bij jouw school, team, leerlingen en omgeving
  • Borging van cultuuronderwijs op jouw school: directie, ICC’er en team werken samen aan dezelfde visie
  • Verankering van cultuuronderwijs op jouw school, ook financieel
  • Deskundigheidsbevordering binnen cultuuronderwijs, bij zowel leerkrachten als vakdocenten, en in hoe zij samenwerken
  • Ontwikkeling van leerlijnen i.s.m. de school, waaronder STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) en Hands-On Onderwijs
  • Duurzame samenwerking tussen de school en culturele partners in Purmerend en omgeving.

Het precieze aantal beschikbare uren en de bijdrage van de school zelf is afhankelijk van het aantal scholen dat uiteindelijk aan CmK3 meedoet, de grootte van de school, en de ambitie van de school.

Deel deze pagina