Foto 03-11-2020 13 52 12.jpg

Maakonderwijs op school

Wat is maakonderwijs?
Als je kunstvakken combineert met wetenschap en technologie krijg je maakonderwijs. Kunst en technologie lijken misschien twee verschillende werelden, maar in de praktijk is er veel overlap! Denk bijvoorbeeld aan Leonardo da Vinci: hij was kunstenaar, uitvinder en wetenschapper!

Hoe werkt maakonderwijs?
De leerlingen gaan aan de hand van een onderzoeksopdracht aan de slag. Techniek en creativiteit leiden naar een probleemoplossing. Kinderen leren experimenteren. Dat iets anders kan uitpakken dan je van tevoren had bedacht, maar dat het wel heel goed bruikbaar, mooi of grappig is. Of dat iets echt niet bruikbaar is en dat dat niet erg is. Ondertussen ontwikkelen kinderen creativiteit én technische en motorische vaardigheden.
Maakonderwijs is een procesgerichte werkwijze, die zowel voor leerlingen als leerkrachten heel prettig kan werken. Iedereen is bezig met zijn of haar eigen onderzoek, hetgeen leidt tot verrassende resultaten. En belangrijk: de leerlingen hebben plezier, en dan leer je het beste!

Maakonderwijs is een welkome afwisseling van cognitieve vakken als rekenen en taal. Het is leren met hoofd, hart en handen. Het geeft kinderen de kans om opgedane kennis in een bredere context te plaatsen en in de praktijk toe te passen.

Het Atelier: leren door te doen
Op BS Kawama en OBS Oeboentoe volgen alle leerlingen sinds 2019 een periode in het schooljaar ‘hands-on onderwijs’ in een speciaal daarvoor ingericht atelier. 
In Het Atelier zijn kinderen actief en fysiek met hun handen bezig. De lessen worden verzorgd door twee beeldend kunstenaars in een mix van cultuur, beeldende vorming en techniek binnen een thema. Vooraf staat niet vast waar de kinderen precies op uit komen, het gaat bij deze manier van leren om het proces en niet om het eindproduct.
Dit atelier wordt mede gefinancierd door de gemeente Purmerend. 

Filmregistratie 2021 van Het Atelier bij Kawama en Oeboentoe