Co-creatie: Plezier in taal op DKC Het Parelhof

Het team van DKC Het Parelhof wil leerlingen plezier in taal, poëzie en expressie van het woord meegeven, maar ook zelf deskundiger worden op het gebied van poëzie.

De visie is dat plezier in taal ook kennis over taal vergroot en dat kinderen die meer plezier in taal krijgen, met meer plezier zullen lezen en met meer plezier naar school zullen gaan. Samen met een stadsdichter zijn zij aan de slag gegaan om lessen te ontwikkelen met als doel hoe zij poëzie structureel in hun lesaanbod kunnen opnemen. Ook de leesconsulent van Bibliotheek Waterland is betrokken met de vraag meer kinderboeken over en met poëzie in de school te brengen.

De dichter kwam zes donderdagen naar het kindcentrum om zowel tijdens als na onderwijstijd lessen te geven. Dit gebeurde in ateliervorm, waarbij ook de leerkrachten handvatten kregen om poëzie aan hun les toe voegen en zelf de lessen te geven. Onderwerpen die aan bod kwamen zijn: wat is het verschil tussen rijmen en dichten? Hoe draag je gedichten voor? Wat zijn metaforen en synoniemen? De leerkrachten vulden de dichter aan met werkvormen over bewegend leren en een Kahoot Quiz. Het project mondde uit in poetry slam met de gedichten die de leerlingen zelf geschreven hadden.

Dit project is een pilot project rondom Kansengelijkheid en werd mede mogelijk gemaakt door Plein C.

Deel deze pagina