Foto 27-01-2020 10 15 09.jpg

Wherelant Ateliers & andere naschoolse ateliers

Wherelant Ateliers
De Wherelant Ateliers zijn naschoolse kunst- en cultuurlessen die gesubsidieerd worden door de gemeente Purmerend.
Leerlingen met verschillende achtergronden krijgen er na schooltijd les in beeldende vorming, dans en theater.
Het doel en de kracht van de Wherelant-ateliers is elk kind dezelfde kansen geven en hun talenten helpen te ontwikkelen.

In schooljaar 20022/2023 zijn er Wherelant-ateliers op:
BS ‘t Prisma, BS Wheermolen, BS Kuna Mondo, Dalton Kindcentrum Het Parelhof en OBS ’t Carrousel.
Ook zijn er Wherelant-ateliers op VSO Martin Luther Kingschool.

Bekijk onderstaande video over onze Wherelant Ateliers

Naschoolse Ateliers

Ook op andere scholen kunnen wij naschoolse ateliers verzorgen. Deze ateliers worden dan gefinancierd door de school, het kindcentrum of de ouders/verzorgers van de kinderen die deelnemen.

Er kunnen maximaal 12 leerlingen aan een naschoolse kunstatelier meedoen.
Onze vakdocenten hebben altijd tenminste twee lesuren achter elkaar.
Dit kunnen twee naschoolse uren zijn, maar ook een verbinding tussen binnen- en buitenschooltijd. Op die manier leren de kinderen en het team de vakdocent echt kennen, en ook andersom. De vakdocent wordt het gezicht voor de kunstlessen op school.

Het is belangrijk om voldoende tijd voor de vakdocent te reserveren voor het bedenken van de lessen, het organiseren en klaarzetten van materialen en aan het eind weer op te ruimen.

Ook voor de naschoolse lessen is het belangrijk heldere kaders af te spreken, zowel inhoudelijk als didactisch en pedagogisch, aansluitend bij de kaders van de school

 

Deel deze pagina