GGZ/REAKTGROEP

Een kunst- en cultuurcentrum is niet voor iedereen vanzelfsprekend toegankelijk.  Wherelant heeft daarom in samenwerking met de MPPG (Maatschappelijke Participatie Parnassia Groep, voorheen REAKT)  programma's gemaakt zodat iedereen door middel van kunst zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen.

KunstWerkt! voor mensen uit de GGZ
KunstWerkt! is een coachingsatelier waar deelnemers met een GGZ-achtergrond werken aan hun beeldende en persoonlijke ontwikkeling. Structuur, committent, jezelf en je werk presenteren, het ontwikkelen van sociale vaardigheden, feedback kunnen geven en ontvangen en samen kijken naar kunst zijn onderdelen van KunstWerkt! Door middel van een leervraag, daaraan gekoppelde doelen, presentaties geven van het eigen werk, samen naar exposities gaan, excursies en stages ontwikkelen de deelnemers hun eigen stijl, visie en kunstproject. Dit kan een opstap zijn naar zelfstandig kunstenaarschap, terugkeer naar (vrijwilligers)werk of starten aan een opleiding. Na twee jaar krijgen de deelnemers een certificaat uitgereikt en worden de kunstprojecten getoond in een eindexpositie. Cultuurhuis Wherelant ontwikkelt de methodiek samen met de Reaktgroep.

De folder van KunstWerkt! kunt u hier downloaden.

KunstWerkt! is op vrijdag van 14.00-16.30 uur 

Publicatie KunstWerkt!
Er is een publicatie verschenen over de methodiek van KunstWerkt! Kijk hier voor meer informatie.

Het Inloopatelier 
Dit is een atelier voor mensen vanuit de GGZ, via het Inloopatelier komen zij in aanraking met verschillende kunstdisciplines. De deelnemers die zich via MPPG aanmelden krijgen een jaarprogramma aangeboden, het programma kan uit de volgende onderdelen bestaan: Speksteen, Fotografie, Druktechnieken, Wolvilten, Schilderen, Keramiek, Papier, houtbewerking, Afronding en expositie. 

Twee keer per week zijn mensen met een psychiatrisch heden of verleden net als iedereen bij Wherelant cursist en ontdekken zij de mogelijkheden van hun gezonde kant. Het vaste patroon van zich herhalende activiteiten geeft structuur, veiligheid, contact met anderen, zelfvertrouwen, inspiratie, plezier en verdieping.

Rooster workshops 2019
Maandag van 14:00 - 16.30 uur
Donderdag van 14:00 - 16:30 uur

Klik hier voor het overzicht/rooster van de workshops die je kunt volgen in 2019